Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły się w Kielcach 13 i 14 lutego br. Sad Sandomierski zaprezentował serię naturalnie tłoczonych soków jabłkowych oraz wieloowocowych, z dodatkiem porzeczki, gruszki, truskawki i wiśni, natomiast przedstawiciele Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego częstowali gości wyciskanymi na miejscu sokami i musami owocowymi. Głównym tematem...
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski jako realizator projektu pn. „PIPRIL OŚ dla świętokrzyskich MSP” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 zaprasza na konferencję, na której zostaną zaprezentowane rezultaty projektu w postaci nowych spakietyzowanych usług doradczych dedykowanych dla świętokrzyskich Firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w konferencji jest...
Szanowni Państwo, 23 listopada 2018r. zapraszamy do udziału w Szkoleniach: 1. Realizacja inwestycji w trybie „zasady konkurencyjności” (zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania Ustawy PZP, Baza Konkurencyjności), podczas którego zostaną omówione następujące tematy: Procedury szacowania zamówienia Procedury udzielania zamówienia (wybór trybu, konstruowanie zapytań, opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów oceny ofert, , dokumentowania postępowania) Kontrola przeprowadzonych...