Planowanie działań rozwojowych firmy, przygotowanie analiz finansowych, wspomaganie realizacji celów.

Zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia w systemie popytowym. Oferta w pełni dopasowana do potrzeb.

Zwiększenie konkurencyjności firmy przez wdrożenie idei biznesowych do rzeczywistości rynkowej.

Przygotowanie firmy do wdrożenia systemu jakości oraz przeprowadzenie przez proces wdrażania systemu.

Opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla nowej firmy lub rozpoczynającej działalność.

Doradztwo w zakresie zabezpieczenia kontraktów (umów) na poziomie wypłacalności kontrahenta.

Wsparcie osób kierujących firmami oraz ich pracowników w procesie samodzielnego rozwoju.

Wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz wypracowanie spójnego wizerunku estetycznego firmy.

Aktualności

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o nowościach w branży, terminach ważnych imprez, szkoleń.

Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły...

Czekamy na Twoją wiadomość!

Telefon: +48 606 895 400

Biuro Doradztwa Gospodarczego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Oddział Świętokrzyski
ul. Czarnowska 65,
26-065 Piekoszów

Projekt „PIPRIL OŚ dla świętokrzyskich MSP” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.01.00-26-0001/17.

fundusze-europejskie
2-rp-polska
wojewodztwo-swietokrzyskie
unia-europejska
logo-01
logo-02
logo-03
logo-04

© 2019 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski. Wszystkie prawa zastrzeżone.