MW _20190116_3333-Edit_web_50
ANIMATOR WSPÓŁPRACY

Anna Rybak

Obszary: marketing, fundraising i sprzedaż. Autorka projektów rozwojowych i innowacyjnych dla lokalnych i krajowych przedsiębiorstw, angażuje się także w realizację miękkich projektów doradczych i szkoleniowych.

Zakres działalności

Pełni rolę animatora współpracy. Do jej głównych obszarów działania należy audytowanie potrzeb biznesowych zgłaszających się przedsiębiorców oraz oferowanie proponowanych działań doradczych i szkoleniowych poprzez kojarzenie klientów z konkretnymi już ekspertami z zespołu.

W ramach pełnionej funkcji koordynuje projekty doradcze indywidualne i grupowe, specjalizując się w aranżowaniu aliansów biznesowych na rzecz wzrostu przedsiębiorczości lokalnej.