Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski jako realizator projektu pn. „PIPRIL OŚ dla świętokrzyskich MSP” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 zaprasza na konferencję, na której zostaną zaprezentowane rezultaty projektu w postaci nowych spakietyzowanych usług doradczych dedykowanych dla świętokrzyskich Firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Udział w konferencji jest bezpłatny, dla każdej z Firm biorących udział w wydarzeniu zapewniony zostanie zestaw informacyjno-promocyjny, a na zakończenie panelu zapraszamy do dyskusji z ekspertami przy poczęstunku.

Termin i miejsce Konferencji:

Centrum Kongresowe Targi Kielce ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce Sala Alfa
23 listopada 2018 r. (piątek)
godzina 9:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia drogą elektroniczną na adres: biuro@bdgizba.pl