Szanowni Państwo,

23 listopada 2018r. zapraszamy do udziału w Szkoleniach:

1. Realizacja inwestycji w trybie „zasady konkurencyjności” (zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania Ustawy PZP, Baza Konkurencyjności), podczas którego zostaną omówione następujące tematy:

  • Procedury szacowania zamówienia
  • Procedury udzielania zamówienia (wybór trybu, konstruowanie zapytań, opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów oceny ofert, , dokumentowania postępowania)
  • Kontrola przeprowadzonych zamówień

W ramach panelu, Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe / przykładowe wzory dokumentów.

Zasady etykietowania żywności, podczas którego zostaną omówione:

  • Aktualnie obowiązujące przepisy prawa żywnościowego w zakresie znakowania żywności
  • Znakowanie artykułów rolno – spożywczych nieopakowanych i opakowanych
  • Żywność zafałszowana i niewłaściwej jakości na przykładach

W ramach panelu, Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Termin i miejsce Konferencji:

23 listopada 2018r. (piątek), godzina 10:30

Centrum Kongresowe Targi Kielce

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

Sala Alfa

W przypadku zainteresowania udziałem w panelu szkoleniowym 1 lub 2 , bardzo prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną na adres: biuro@bdgizba.pl

Zasady udziału i odpłatność za szkolenie: przesłanie wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia na Szkolenie (do pobrania) oraz uiszczenie opłaty w wysokości 39,90 zł brutto (cena dotyczy udziału jednego Uczestnika w jednym panelu szkoleniowym, dla zarejestrowanych Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski odpłatności wynosi 12,30 zł brutto ).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Panelach Szkoleniowych