MW _20190116_3368-Edit_web_50
SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Małgorzata Jasak

Specjalizuje się w systemach jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem standardu GLOBAL GAP, który aktualnie jest najpopularniejszym i globalnie akceptowalnym certyfikatem dobrej praktyki rolniczej  (Good Agricultural Practice) zapewniającym bezpieczeństwo produkcji żywności.

Zakres działalności

Jako ekspert fachowo doradzi i poprowadzi przedsiębiorcę przez ścieżkę certyfikacji  GLOBALG.A.P w następujących aspektach:

  • bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność,
  • środowisko,
  • zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników,
  • dobrostan zwierząt,
  • zintegrowane zarządzanie uprawami (IMC), zintegrowana ochrona przed szkodnikami (IPC),
  • system zarządzania jakością (QMS) oraz punkty analizy krytycznej i zagrożeń (HACCP).