Jak możemy pomóc?

Oferowana usługa prawna dotyczy doradztwa w zakresie zabezpieczenia kontraktów (umów) na poziomie wypłacalności kontrahenta. Usługa składa się z następujących komponentów doradczych:

 1. Weryfikacja kontrahenta
 2. Zabezpieczenie umowne
 3. Procedury monitorowania należności
 4. Stworzenie narzędzi dyscyplinujących płatności
 5. Gwarancja zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta

Oferowana przez nas Specjalistyczna Usługa Doradcza Prawna skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności biznesowej.

Założenia i możliwości

Cel wykonania usługi

Usługa specjalistycznego doradztwa prawnego może mieć charakter wyodrębniony i punktowy lub stanowić uzupełnienie dla innych usług np. księgowej czy doradztwa gospodarczego, proinnowacyjnego, w zakresie wdrażania systemów jakości. Zgodnie z przyjętym przez nas zakresem merytorycznym, usługa prawna będzie miała najczęściej  zastosowanie w przypadku planowanych działań rozwojowych firmy w zakresie zawierania nowych kontraktów handlowych, wzmocnienia czy rozszerzenia już zawartych. Usługa zabezpieczenia kontraktów ma na celu zapewnienie klientowi zwrotu przysługującej mu w stosunku do kontrahenta wierzytelności, w przypadku, gdyby nie dokonał on spłaty tej wierzytelności w terminie ustalonym w umowie (fakturze).

Metodyka wykonania usługi

Pozyskanie danych źródłowych historycznych, bieżących i ewentualnie planowanych w zakresie zawartych umów, kontraktów handlowych oraz zestawienia należności wynikających z umów.

Opracowanie danych wyjściowych przy pomocy formularza wzorcowego adytowego na potrzeby wykonania usługi doradczej prawnej na poziomie:

  • weryfikacji kontrahenta
  • zabezpieczeń umownych
  • procedur monitorowania należności
  • stworzenia narzędzi dyscyplinujących płatności
  • gwarancji zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta

Prezentacja proponowanych scenariuszy działania opracowanych na podstawie uzyskanych danych oraz w zakresie wskazanych przez Klienta usługi doradczej prawnej.

Rezultat wykonania usługi

Dokument w postaci opracowania wzorów kontraktów i proponowanych form ich zabezpieczenia, procedur monitorowania kontrahenta i należności na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez klienta usługi wraz z komentarzem.

Nasz ekspert jest do Twojej dyspozycji

RADCA PRAWNY

Paweł Leśniewski

Porady prawne o charakterze indywidualnym i dotyczące konkretnego problemu.

Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły...