Jak możemy pomóc?

Oferowana przez nas Specjalistyczna Usługa Doradcza Księgowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności biznesowej.

Usługa dotyczy opracowania analiz: ekonomiczno–finansowej, opłacalności i wskaźnikowej inwestycji (przedsięwzięcia) biznesowego.

Usługa ma charakter działania nierutynowego i nie jest związana z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, jak na przykład powszechnie dostępne na rynku doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Założenia i możliwości

Cel wykonania usługi

Usługa ma częste zastosowanie w przypadku planowanych działań rozwojowych firmy jak np. wejście na nowe rynki,poszerzenie gamy oferowanych produktów czy usług.  Konieczność sporządzenia przez firmę analizy ekonomiczno–finansowej inwestycji, analizy opłacalności inwestycji czy analizy wskaźnikowa inwestycji może również wynikać z wymogów formalnych banku, w przypadku ubiegania się o środki na nowe inwestycje. Oferowana przez nas usługa może być także doskonałym narzędziem wspierającym planowanie i kontrolę realizacji celów przedsiębiorstwa.

Metodyka wykonania usugi
  • pozyskanie danych źródłowych historycznych wraz z prognozami działalności bieżącej i ewentualnie z okresów historycznych (w zależności od celu usługi)
  • opracowanie danych przy pomocy formularza wzorcowego na potrzeby wykonania usługi doradczej księgowej nierutynowej na poziomie:
    • analizy ekonomiczno – finansowej inwestycji
    • analizy opłacalności inwestycji
    • analizy wskaźnikowa inwestycji
  • prezentacja uzyskanych wyników na podstawie uzyskanych danych oraz w zakresie wskazanych przez Klienta usługi doradczej księgowej
Rezultat wykonania Usługi doradczej księgowej:

Dokument w postaci opracowania tabelarycznego przygotowany w oparciu o wzorcowy arkusz kalkulacyjny dedykowany do realizacji przedmiotowej usługi (w wersji pełnej lub uproszczonej) na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Klienta usługi wraz z komentarzem.

Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły...