Jak możemy pomóc?

Oferowana przez nas specjalistyczna usługa doradcza inkubacji i doradztwa dla nowych firm ma postać usługi audytowej i dedykowana jest przedsiębiorstwom we wczesnej fazie działania  oraz pozostałym przedsiębiorstwom zgłaszającym zapotrzebowanie na usługę doradczą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa składa się z następujących komponentów:

  1. wstępnej diagnozy,
  2. uzgodnienia z klientem sposobu i zakresu realizacji usługi,
  3. udzielenia informacji.

 

Usługa składa się łącznie z 5 modułów, które mogą być zrealizowane kompleksowo lub tylko w wybranych obszarach:

  1. Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. Marketing przedsiębiorstwa,
  3. Organizacja przedsiębiorstwa,
  4. Finanse przedsiębiorstwa
  5. Rejestracja działalności gospodarczej.

Założenia i możliwości

Cel wykonania usługi

Oferowana przez nas usługa skupia się na wypracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju dla danej firmy. Analiza indywidualnych potrzeb organizacyjnych i dalej rozwojowych realizowana jest w drodze audytu z udziałem Eksperta, który obiektywnie oceni sytuację i udzieli fachowej porady. Dlatego nasza usługa doradztwa na etapie inkubacji i prowadzeni działalności  obejmuje: diagnozę potrzeb rozwojowych, zdefiniowanie celów rozwojowych, opracowanie ścieżki rozwoju, jako planu działania w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej w obrębie: działalności statutowej, poszukiwania finansowania, rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania firmą.

Metodyka wykonania usługi

Usługa realizowana jest w drodze audytu przeprowadzanego przez Eksperta, a wyniki przeprowadzonego przeglądu i rekomendacje przedstawiane są w formie raportu.

Rezultat wykonania usługi

Firmy korzystające ze specjalistycznej usługi inkubacji i doradztwa dla nowych firm otrzymają narzędzie w postaci raportu z audytu wraz z rekomendacjami niezbędnymi dla przeprowadzeni fazy wykonawczej wypracowanej wizji reorganizacji czy rozwoju, zbadany zostanie potencjał firmy, w tym osób ją tworzących oraz zostaną wyznaczone cele strategiczne i operacyjne dalszego funkcjonowania. Efektem usługi będzie również diagnoza potrzeb, która może stanowić wstęp do skorzystania z innych oferowanych przez nas usług.

Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły...