Jak możemy pomóc?

Oferowana przez nas usługa coachingu jest w pełni ukierunkowana na wsparcie osób kierujących firmami oraz ich pracowników w procesie samodzielnego rozwoju. Coaching jest metodą typu "on the job" - nie wymagają długotrwałego odrywania pracownika od jego zadań i wykorzystują realny kontekst zawodowy (stanowisko i środowisko pracy) w celu doskonalenia jego umiejętności.

Założenia i możliwości

Cel wykonania usługi

Coaching oparty jest na budowaniu przez coacha relacji z pracownikiem na zasadzie trener - zawodnik. Tu pracownik przy pomocy coacha uczy się identyfikować i pokonywać swoje słabości oraz odkrywać i rozwijać swoje silne strony. W tego typu relacji konieczne jest wzajemne zaufanie i dobre zrozumienie obu stron, czemu tego rodzaju współpraca ma służyć i jak ma działać. Coaching polega na wspieraniu pracownika w procesie samorozwoju, a nie na dostarczaniu mu gotowych rozwiązań. Kluczem skuteczności coachingu jest samodzielne odkrywanie przez pracownika źródeł problemów i możliwości ich rozwiązania z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości.

Metodyka wykonania usługi

Nasza koncepcja coachingu opiera się na relacji trójstronnej pomiędzy coachem, osobą coachowaną oraz osobą reprezentującą przedsiębiorstwo, np. przełożonym uczestnika usługi. Punktem wyjścia dla świadczenia tego typu usługi jest kontrakt zawierany pomiędzy coachem a klientem, zaakceptowany przez Przedsiębiorstwo. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie zaangażowania klienta w proces coachnigowy oraz powiązanie celów usługi z celami przedsiębiorstwa.

Rezultat wykonania usługi

Rozwój kompetencji własnych i pracowników, wzrost samodzielności w działaniu, kreatywności oraz odporności na sytuacje trudne czy stresujące.

Nasz ekspert jest do Twojej dyspozycji

COACH JĘZYKOWY

Marta Szymańska-Baran

Sztuka prezentacji w języku ojczystym i obcym oraz przełamywanie strachu przed wystąpieniami.

Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły...