Prezentujemy Państwu nowy pakiet specjalistycznych usług doradczych, który przygotowaliśmy dla już funkcjonujących przedsiębiorstw, ale również dla nowych, będących jeszcze w fazie planowania, inicjatyw biznesowych.

Inkubacja dla
nowych firm

Opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla nowej firmy lub rozpoczynającej działalność.

 • wymogi formalno-prawne
 • marketing przedsiębiorstwa
 • organizacja przedsiębiorstwa
 • finanse przedsiębiorstwa
 • rejestracja działalności

Doradztwo
proinnowacyjne

Zwiększenie konkurencyjności firmy przez wdrożenie idei biznesowych w rynek.

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • innowacje organizacyjne, procesowe i marketingowe
 • opracowanie strategii rozwoju

Identyfikacja wizualna

Wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz wypracowanie spójnego wizerunku estetycznego firmy.

 • logo, typografia, kolorystyka
 • druki firmowe
 • fotografia biznesowa
 • promocyjne produkcje wideo
 • stronę internetowa

Coaching

Wsparcie osób kierujących firmami oraz ich pracowników w procesie samodzielnego rozwoju.

 • relacja trener - zawodnik
 • identyfikacja i pokonywanie własnych słabości
 • wsparcie w samorozwoju
 • kreatywność i rozwój

Szkolenia

Zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia w systemie popytowym. Oferta dopasowana do potrzeb.

 • podniesienie kwalifikacji
 • szkolenia stacjonarne zewnętrzne i wewnątrz firmy
 • coaching grupowy
 • indywidualna oferta

Systemy jakości

Przygotowanie do wdrożenia systemu jakości oraz proces wdrażania systemu.

 • firmy i osoby planujące uruchomienie działalności
 • audyt przedwrożeniowy
 • pomoc we wdrożeniu zaleceń
 • dokumentacja systemowa

Usługa prawna

Doradztwo w zakresie zabezpieczenia kontraktów (umów) na poziomie wypłacalności kontrahenta.

 • weryfikacja kontrahenta
 • zabezpieczenie umowne
 • procedury monitorowania należności
 • stworzenie narzędzi dyscyplinujących płatności
 • gwarancja zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta

Księgowość

Planowanie działań rozwojowych firmy, przygotowanie analiz finansowych, wspomaganie realizacji celów.

 • działania nierutynowe
 • analiza ekonomiczno–finansowa, opłacalności i wskaźnikowa inwestycji
 • opracowanie tabelaryczne w oparciu o wzorcowy arkusz kalkulacyjny dedykowany do realizacji przedmiotowej usługi