Nasza misja jest jasna

Sięgamy w najgłębsze pokłady Twojej działalności, żeby odblokować jej potencjał i wyzwolić odwagę do podjęcia pierwszego kroku. Zrzeszamy właściwych ludzi, by rzucili wyzwanie stereotypowemu myśleniu. Współpracujemy z naszymi klientami, aby budować możliwości, które umożliwiają organizacjom osiągnięcie trwałych korzyści. Kształtujemy przyszłość.

Razem.

Pomysłodawca

Andrzej Hys

Przygotowaliśmy kompleksową obsługę Twojej firmy.

 

Dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług doradczych dedykowanych świętokrzyskim firmom sektora MSP, poprzez ich profesjonalizację i podniesienie do standardu norm europejskich oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań elektronicznych, stanowi centralny i podstawowy cel działania oraz wyzwanie stojące przed nami jako Instytucją Otoczenia Biznesu, warunkującym sprostanie wymaganiom stawianym przez rozwijającą się gospodarkę. Profesjonalizacja i rozwój naszych usług ma na celu zwiększeniem zdolności przedsiębiorstw świętokrzyskiego sektora MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji, a tym samym wzrostem transferu wiedzy, innowacji i technologii.

Silna świadomość potrzeby profesjonalizacji naszej oferty wsparcia dla MSP pojmowana jest przez nas jako dostosowanie usług do oczekiwań klientów oraz świadczenie ich na najwyższym poziomie.

W procesie profesjonalizacji usług własnych postawiliśmy na innowacyjność poprzez wdrożenie zdalnej formuły świadczenia usług doradczych przy wsparciu rozwiązań elektronicznych Ponadto gwarancją jakości oferowanych przez nas rozwiązań jest wprowadzony i stosowany system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 : 2015-10 w zakresie realizacji usług szkoleniowych i doradczych o charakterze rozwojowym oraz usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Przedmiotem naszego projektu jest rozwój i profesjonalizacja oferty usług poprzez wyjście na rynek ze pakietyzowaną ofertą usług dedykowanych świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowo powstałe, w postaci:

 • inkubacji przedsiębiorstw
 • doradztwa dla nowych firm
 • usług księgowych
 • usług prawnych
 • coachingu
 • doradztwa proinnowacyjnego
 • usług szkoleniowych

oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP które na poziomie wykonawczym koncentrować się będą na realizacji następujących działań wspierających, w których na podstawie zgromadzonego doświadczenia, upatrujemy predykatorów silnego wzrostu, rozwoju i ekspansji rynkowej podmiotów-odbiorców wsparcia:

  • Doradztwo w zakresie doboru adekwatnych form promocji produktów oferowanych przez podmiot.
  • Doradztwo w zakresie wyboru i sposobu organizacji sprzedaży produktów.
  • Doradztwo w zakresie podnoszenia wiedzy poprzez szkolenia, kursy, warsztaty dla przedsiębiorców i pracowników.
  • Doradztwo i pomoc w organizacji udziału w imprezach targowo-wystawienniczych.
  • Pomoc organizacyjno-prawna.
  • Doradztwo w zakresie wdrażania systemów jakości celem podniesienia wartości dodanej produktów.

Promocja regionu poprzez promocję włączania się pojedynczych przedsiębiorstw w sieć naszych regionalnych produktów i marek.Suma powyżej przedstawionych pakietyzowanych usług została zaimplementowana na rynku w oparciu o pozytywnie zwalidowane rozwiązania przetestowane i wdrożone w ramach projektów zagranicznych - holenderskiego i francuskiego przy jednoczesnym wprowadzeniu działań ukierunkowanych na upowszechnianie technologii i usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców obejmowanych wsparciem IOB – PIPRIL OŚ.

 

Czekamy na Twoją wiadomość!

Telefon: +48 724 220 404

BDG IZBA Sp. z o.o. 

ul. Targowa 18, lok. 603
25-001 Kielce

REGON: 385161348
NIP: 9592030168
KRS 0000820877