MW _20190116_3531-Edit_web_50
ekspert ds. rolnictwa

Tomasz Janus

Akredytowany doradca rolno-środowiskowy, który od ponad 10 lat zajmuje się realizacją projektów doradczych dla szeroko pojętego sektora rolnego oraz posiada upoważnienie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do szkolenia i wystawiania zaświadczeń z zakresu integrowanej produkcji roślin. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o.

Zakres działalności

Kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych w zakresie:

 • systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 • inwestycji w środki trwałe na rzecz
 • modernizacji gospodarstw rolnych i Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • przetwórstwa i marketing produktów rolnych
 • przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
 • rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
 • działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • rolnictwo ekologiczne
  • prowadzenie dokumentacji gospodarstwa.
  • reprezentowanie interesów rolnika przed instytucjami i urzędami.
  • obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy.
  • pomoc technologiczna.
 • wdrażanie i utrzymywanie systemów produkcji, jakości i bezpieczeństwa żywności
  • rolnictwo ekologiczne
  • Global G.A.P.
  • integrowana produkcja roślin
  • BRC FOOD, IFS FOOD
  • ISO 22000
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • HACCP