MW _20190221_4777-Edit_web_50
radca prawny

Paweł Leśniewski

Pierwsze szlify w zawodzie zdobywał pracując w Sądzie Rejonowym w Kielcach (Wydział Ksiąg Wieczystych), a następnie w Sądzie Okręgowym w Kielcach (Wydział I Cywilny). Od 2007 roku jest także arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Od 2012 roku prowadzi indywidualną praktykę jako Radca Prawny udzielając eksperckich porad klientom biznesowym i indywidualnym.

Zakres działalności

Porady prawne, których udziela, zawsze mają charakter indywidualny i dotyczą konkretnego problemu – nie kieruje się schematami. Do każdego Klienta podchodzi w sposób indywidualny. Prowadzi sprawy o odszkodowania, sprawy cywilne, gospodarcze, jak również i te, które związane są z tematyka prawa pracy lub prawa konsumenckiego.
Sam o swojej praktyce zawodowej mówi, że Praca w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach daje wiedzę i doświadczenie w prawie nieruchomości, ksiąg wieczystych i hipotek, a zatem dziedzinach często zaniedbywanych i nieznanych przez praktyków prawa.
Kilkuletnia praca w Wydziale I Cywilnym Sądu Okręgowego w Kielcach ukształtowała mnie jako prawnika:
• z uwagi na gruntowne, całościowe i praktyczne poznanie procedury cywilnej - jednej z najtrudniejszej i najrozleglejszej dziedziny prawa, bez której nie sposób mówić o byciu skutecznym pełnomocnikiem,
• przez ciężką pracę i konieczność stosowania szeregu przepisów z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• przez pracę z cenionymi przedstawicielami kieleckiego wymiaru sprawiedliwości, osobami o wielkiej wiedzy, doświadczeniu zawodowym oraz kultywującymi etos pracy sędziego.
Specjalistyczne wyszkolenie oraz duże doświadczenie w wielu gałęziach prawa materialnego oraz w zakresie sporów toczonych przed sądami powszechnymi dała mi wszechstronne przygotowanie do realizowania całościowej obsługi prawnej klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.