MW _20190116_3386-Edit_web_50
ekspert ds. jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Marzena Furmanek

Długoletni pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Do niedawna Wojewódzki Inspektor JHARS.

Zakres działalności

Indywidualne konsultacje w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków transportu i magazynowania surowców i wyrobów gotowych.

Konsultacje i pomoc w postępowaniu przed organami kontroli jakości handlowej żywności (sporządzaniem odwołań od decyzji inspekcji kontrolujących żywność (Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej ARS).

Opracowywanie dokumentów produkcyjnych tj.: etykiet artykułów rolno-spożywczych, specyfikacje produktów, receptury.

Sporządzanie przeglądy etykiet.

Sporządzanie opinii o jakości artykułów rolno-spożywczych.

Usługowe kontrole przedwysyłkowe i reklamacyjne świeżych owoców i warzyw.

Sporządzanie opinii rzeczoznawcy o jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

Warsztaty dotyczące jakości handlowej surowców i artykułów rolno-spożywczych.

Szkolenia w zakresie znakowania artykułów rolno-spożywczych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

Szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Szkolenia w zakresie warunków transportu i przechowywania artykułów rolno-spożywczych.