86f32ed7-e718-4f06-a424-12a3dc8d94f0_web_50
coach językowy

Marta Szymańska-Baran

Dyplomowana anglistka z fakultetem Psychologii Zarządzania, absolwentka Business Speaker Academy, która doskonale potrafi porozumieć się także w języku włoskim, niemieckim i hiszpańskim.

Zakres działalności

Udziela eksperckich porad jako coach językowy pokazując swoim klientom jak przełamać barierę językową i przyswajać wiedzę nawet będąc bardzo zapracowanym. Pomaga przełamać strach przed wystąpieniami oraz uczy sztuki prezentacji zarówno w języku ojczystym jak i obcym.
Specjalizuje się w obsłudze klienta oraz w wyznaczaniu i realizacji celów.