Planowanie działań rozwojowych firmy, przygotowanie analiz finansowych, wspomaganie realizacji celów.

Zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia w systemie popytowym. Oferta w pełni dopasowana do potrzeb.

Zwiększenie konkurencyjności firmy przez wdrożenie idei biznesowych do rzeczywistości rynkowej.

Przygotowanie firmy do wdrożenia systemu jakości oraz przeprowadzenie przez proces wdrażania systemu.

Opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla nowej firmy lub rozpoczynającej działalność.

Doradztwo w zakresie zabezpieczenia kontraktów (umów) na poziomie wypłacalności kontrahenta.

Wsparcie osób kierujących firmami oraz ich pracowników w procesie samodzielnego rozwoju.

Wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz wypracowanie spójnego wizerunku estetycznego firmy.

Aktualności

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o nowościach w branży, terminach ważnych imprez, szkoleń.

Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły...

Czekamy na Twoją wiadomość!

Telefon: +48 724 220 404

BDG IZBA Sp. z o.o. 

ul. Targowa 18, lok. 603
25-001 Kielce

REGON: 385161348
NIP: 9592030168
KRS 0000820877

Projekt „PIPRIL OŚ dla świętokrzyskich MSP” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.01.00-26-0001/17.

fundusze-europejskie
2-rp-polska
wojewodztwo-swietokrzyskie
unia-europejska
logo
logo-02
logo-03
logo-04

© 2021 BDG IZBA Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.